انواع کلید

                                        

کلید سوئیچی مربوط به قطارهای سری 500
SWITCH KEY


 

کی باکس

Safety door lock key box
محل مورد نصب و استفاده: داخل لکوموتیو TM2 بالای KM30