انواع اواپراتور و جرقه گیر

اواپراتور سیستم تهویه مطبوع کابین
Evaporator

محل مورد نصب و استفاده: کابین راهبری لکوهای 380 و 600 

  
جرقه گیر (شعله پوش) کنتاکتور Apark Quenching
شماره محصول: SZO-400E440V-400A
محل مورد نصب و استفاده: اتاق برق لکوی خط 5 متروی تهران DF4D