انواع سنسور و ابزار اندازه گیری

مگاوارمتر رنج 30-0 مگاوار
MVAR Meter, Q72-YTCZA, 0-30
Speed Sensor TG
محل مورد نصب و استفاده: سیستم انتقال قدرت لوکوموتیو 380 و 600

 
سنسور 205BP تابلو پنوماتیک لکوموتیو TM3

205BP Sensor of Ep Cabin For TM3 Locomotive

                                                                          

سنسور ولتاژ استفاده شده در قطارهای AC با شماره فنی LEM DVL-1000/SP1

  
سنسور ولتاژ خط داخل باکس MCM با کد ABB VS1000-9889
Voltage Sensor


مقاومت متغییر پتانسیومتر در مستر کنترلر لکوموتیوهای tm1/tm2