پنل های شفاف (BIPV)

پنل های شفاف (BIPV)

پنل های شفاف (BIPV)

8 مرداد 1397

BIPV فتوولتائیک تلفیق شده در ساختمان است، یعنی به کارگیری فتوولتائیک با پوسته ساختمان. در این روش مدولهای فتوولتائیک، عملکردی مضاعف در ساختمان دارند؛ به این معنا که مدولهای فتوولتائیک هم جایگزین مصالح متداول ساختمانی می شوند و هم برق تولید میکنند. با جایگزین کردن فتوولتائیک هزینه مصالح از کل هزینه ساختمان کسر شده و هزینه افزوده حاصل از به کارگیری فتوولتائیک تا حدی جبران می شود. به این ترتیب سیستمهای فتوولتائیک تلفیق شده نسبت به سیستم های الصاقی به ساختمان هزینه کمتری دارند. چنانچه تلفیق فتوولتائیک با پوسته ساختمان در مراحل مقدماتی طراحی در نظر گرفته شود، جنبه های زیباسازی و مزایای اقتصادی آن بیشتر خواهد بود.

BIPV فتوولتائیک تلفیق شده در ساختمان است، یعنی به کارگیری فتوولتائیک با پوسته ساختمان. در این روش مدولهای فتوولتائیک، عملکردی مضاعف در ساختمان دارند؛ به این معنا که مدولهای فتوولتائیک هم جایگزین مصالح متداول ساختمانی می شوند و هم برق تولید میکنند. با جایگزین کردن فتوولتائیک هزینه مصالح از کل هزینه ساختمان کسر شده و هزینه افزوده حاصل از به کارگیری فتوولتائیک تا حدی جبران می شود. به این ترتیب سیستمهای فتوولتائیک تلفیق شده نسبت به سیستم های الصاقی به ساختمان هزینه کمتری دارند. چنانچه تلفیق فتوولتائیک با پوسته ساختمان در مراحل مقدماتی طراحی در نظر گرفته شود، جنبه های زیباسازی و مزایای اقتصادی آن بیشتر خواهد بود.

مزایای BIPV:
BIPV نسبت به سایر روشهای به کارگیری فتوولتائیک، به عنوان واسطه استفاده از انرژی خورشید در ساختمان، مزایای منحصربه فردی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
  • تولید برق از یک منبع پاک
  • محافظت از ساختمان در برابر شرایط جوی
  • جلوگیری از آلودگی صوتی
  • تصفیه نور (در ترکیب فتوولتائیک نیمه شفاف با سطوح
  • نورگذر ساختمان)
  • جلوگیری از پرت حرارتی ساختمان
  • حذف هزینه انتقال برق به ساختمان
  • حذف اتلاف انرژی در انتقال برق
  • عدم اشغال فضای باز برای نصب آرایه فتوولتائیک
  • استفاده از مدولهای فتوولتائیک در جداره ساختمان و حذف قسمتی از هزینه های مربوط به جداره

BIPV در بخشهای مختلف:
استفاده از BIPV ، به عنوان عنصری ساختاری، نه تنها طراحان و معماران را در طراحی محدود نمی کند بلکه گزینه ها و فرصت هایی هوشمندانه را نیز پیش روی آنها قرار می دهد. BIPV در ساختمان با گذشت زمان، از انحصار بام ساختمان خارج شده و به تدریج، بخشهای دیگر ساختمان را در برگرفته است. امروزه، امکان استفاده از این صفحهها در همه قسمت های پوسته های خارجی بنا مانند بام، نما، دیوار پردهای، نورگیر و یا سازه های خاص مثل پیشامدگی و سایبانها، امکان پذیر است. بنابراین، خیلی دور از انتظار نیست که به زودی تلفیق فتوولتائیک در بنا به مرحله ای برسد که تمام قسمت خارجی بنا را پوشش دهد و ساختمان، درعین جذابیت معماری، به یک باطری خورشیدی تبدیل شود.

BIPV در سایه بان ها :
BIPV در سایه بان ها، از جمله کاربردهای مبتکرانه و البته هوشمندانه این سیستم است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، BIPV در سایه بان ها، مناسبترین کاربرد فتوولتائیک در ساختمان است، چرا که سایه بان ها بنا بر ماهیت خود اغلب در معرض تابش خورشید قرار دارند و در صورت تلفیق با صفحه های فتوولتائیک با زاویه کج، مناسبترین تابش را دریافت و بهترین بازدهی را خواهند داشت. از این رو استفاده از صفحه های BIPV با سایه بان، چه از نوع مستقل و چه در ترکیب با ساختمان، بسیار رایج است. این سایه بان ها می توانند تیره و یا شفاف باشند.

BIPV در نرده بالکن ها:
بالکن ساختمان ها اغلب در معرض تابش خورشید هستند و نورگیری قابل توجهی دارند. قسمت اعظم این تابش، توسط سطوح حاشیه بالکن ها دریافت می شود که عمدتاً نقش محافظ را دارند. بنابراین سطوح نسبتاً وسیعی در این بخش از بدنه ساختمان ها وجود دارند که میتوانند متناسب با عملکرد خود با صفحه های فتوولتائیک تلفیق شوند و علاوه بر تولید برق، بر زیبایی بنا نیز بیفزایند.

BIPV در نورگیرها و سقفهای شیشهای:
BIPV در نورگیرها و سقفهای شیشه ای، نوعی دیگر از سیستم های فتوولتائیک تلفیقی است که هنر آفرینش زیبایی و بهره وری از نوع نیمه شفاف، که بسیار شبیه به شیشه های رنگی است و نوع تشکیل شده از سلول های کدر که روی شیشه های شفاف قرار می گیرند و فاصله سلول ها و میزان شفافیت را تعیین می کند. هرچه فاصله سلول ها بیشتر باشد، میزان نور انتقالی به فضا بیشتر است اما میزان تولید برق کمتر خواهد بود؛ اما در سیستم های بسیار شفاف فتوولتائیک نیز، به دلیل مساحت زیاد نورگیر در اکثر ساختمان های امروزی، می توان مقدار قابل توجهی برق تولید کرد. نورگیرهای فتوولتائیک برای پنجره های صفحه ای یا نورگیرهای سقفی مناسب تر هستند، چرا که این نوع پنجره ها با هدف ایجاد چشم انداز مناسب طراحی نمی شوند و محدودیت کمتری دارند.
سلول خورشیدی معکوس؛ فناوری فتوولتائیک جدید تولید برق در شب

سلول خورشیدی معکوس؛ فناوری فتوولتائیک جدید در طول شب هم برق تولید خواهد کرد. طراحی تازه‌ی سلول‌های فتوولتائیک می‌تواند یک چهارم انرژی تولیدی سلو ل‌های خورشیدی معمولی را در ساعات تاریکی شب تولید کند.

اطلاعات بیشتر
16 بهمن 1398
نظرات